Külföldi munkavállalók az építőiparban

ÉVOSZ: Sürgető az építőipari vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályozása.

2023. június 13.

A Parlament 2023. május 31-én tárgyalta „A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról” szóló törvényjavaslatot, melynek hatályba lépése 2023. november 1-jére datálódik. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) indokoltnak és időszerűnek tartja az újraszabályozást törvényi és végrehajtási szinten, ugyanakkor az általános törvényi szabályon belül, tekintettel az építőipar sajátos foglalkoztatási jellegére és helyzetére, külön ágazati szabályozást, ágazati kikötéseket javasol.

Az építőipar a többi ágazattól eltérően nem telepített ágazat, az építőiparban dolgozók változó munkahelyen végzik tevékenységüket, a vállalkozások egyszerre több helyszínen foglalkoztatják munkavállalóikat. A szerződésállomány függvényében a munkaerőigény folyamatosan, egy éven belül is változhat, alapszakmánként is folyamatosan változó a szakmunkások és mérnökök iránti igény. A folyamatos foglalkoztatást az időjárási viszonyok is erőteljesen befolyásolhatják. A foglalkoztatás vállalkozási szerződések keretében történik, jellemzően csoportos foglalkoztatás formájában valósul meg, az alvállalkozói rendszerekben jelen van a bérmunkás foglalkoztatás is, a munkaerő-kölcsönzés rendszere azonban nem kiforrott. Jelentős költséget ró a vállalkozásokra a foglalkoztatottak munkahelyre való szállítása és elszállásolása. A foglalkoztatás időtartama is változékony, a pót- és többletmunkák általában meghosszabbítják az időszakot. Az építőipar alapvetően nem exportorientált, a belföldi piacon foglalkoztat, így a piacvédelem iránti igény fokozottan érvényesül.

A vendégmunkások foglalkoztatása egyszerre kell, hogy szolgálja a piacvédelmet és a hatékonyság javítását. Ezért az ÉVOSZ szerint fontos, hogy az építőiparban vendégmunkás foglalkoztatására kedvezményezett csak magyarországi székhelyű, főtevékenységénél fogva csak építőipari, regisztrált vállalkozás lehessen.

Az ÉVOSZ relációs kormányközi megállapodásokat javasol (többek között Törökországgal, Kínával, Moldovával, Fehéroroszországgal), melyben rögzítik, hogy az adott években (pl. két év) havi átlagban hány külföldi munkavállaló magyarországi foglalkoztatására nyílik lehetőség. E megállapodásokban a vállalkozási szerződés keretében, munkaerő-kölcsönzés formájában történő, szervezett munkavállalás legyen a meghatározó, miközben az egyéni munkavállalás lehetőségét is biztosítja.

Egy-egy harmadik ország kontingens keretét egy kijelölt Kormányhivatal kezelje egész Magyarország területére. A létszámkontingens kihasználását a megállapodás aláírói évente tekintsék át. Az éves kontingenskeret esetleges túllépésének megakadályozása érdekében a munkaügyi kormányzat tartsa fenn a jogot a munkavállalási engedélyek kiadásának azonnali beszüntetésére, amennyiben a túllépés veszélye fenyeget. A kontingenskeret túllépése vonja maga után azt is, hogy a kereten felül kiadott munkavállalási engedélyek számával a következő elszámolási időszak kontingenskerete csökken. A kontingenskeretek betartásáért a megállapodást aláíró magyar fél által kijelölt szervezet legyen a felelős.

Az ÉVOSZ szorgalmazza, hogy az építőiparnak legyen elkülönített alkontingense, melyben az építőipar munkaellátottságának függvényében évente pontosított, aktualizált relációs létszámkontingensek legyenek meghatározva. Az alkontingensbe a TEÁOR jegyzék alapján kerüljenek be az építőipari szolgáltatások és a mérnöki tevékenységek.

A vendégmunkás törvény hatálya alá eső munkáltatók munkavállalóik részére a magyarországi foglalkoztatás során kötelesek legyenek biztosítani az előírt garantált bérminimumot, a törvényileg előírt valamennyi javadalmazást, valamint az előírt szabadságnapokat és az e napokra járó javadalmazást. A foglalkoztatott vendég-munkavállalók bérezési feltételei ne legyenek kedvezőtlenebbek az ugyanolyan vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott magyar munkavállalók bérfeltételeinél.

A törvény betartásának ellenőrizhetősége érdekében az ÉVOSZ fontosnak tartja, hogy a jogszabály bejelentési kötelezettséget írjon elő az építőiparban foglalkoztatott külföldi munkavállalók esetében. A munkáltatók legyenek kötelesek a foglalkoztatás megkezdése előtt írásban bejelenteni az illetékes Kormányhivatalnak a törvény hatálya alá tartozó munkavállalók adatait, a magyarországi foglalkoztatás kezdési időpontját és várható hosszát, a foglalkoztatás helyszínét, a foglalkoztatással összefüggő okmányok tárolásának (bérlisták, munkaóra-nyilvántartás) helyét, valamint a magyarországi foglalkoztatás felelős megbízottjának vagy képviselőjének nevét. A szabálysértéseket a törvény pénzbírsággal szankcionálja.

Az ÉVOSZ elnöke, Koji László felajánlotta a Szövetség közreműködését a kontingensfelhasználás, -elosztás szakmai szempontrendszerének meghatározásában és a kontingens kezelésében, valamint Érdekegyeztető Fórum működését javasolja.

ÉVOSZ sajtóközlemény, 2023.06.13.

Ajánló a Magyar Építő Fórum legújabb számából


Lapunk ezúttal is megkérdezte az építőgép forgalmazó és gépkölcsönző szektorban működő nagyvállalatok vezetőit, hogyan értékelik az elmúlt évet és mit várnak 2024-től. 

A világ legjelentősebb építőipari gépkiállításai közül messze az INTERMAT az, amelyik a leghosszabb múltra tekint vissza.Előzetes körkép és gyártói információk. 

2024. évi várakozások az építőiparban. ÉVOSZ: a rendelésállományt és a cégek véleményét figyelembe véve az építőipar 2024-ben a termelés csökkenésére készül.

Impresszum Előfizetés Médiaajánlat Adatvédelem Süti beállítások

Brand Content Kft. 2022 ©